PRIVACY


Privacyverklaring:

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid; Osteo Clinic garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en de praktijk en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent of yogalessen volgt. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige zorgverleners). Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van onze (para) (medische) dienstverlening, legt Osteo Clinic gegevens vast zodra u zich onder behandeling stelt of yogalessen volgt. Dit zijn gegevens als naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres. De NRO geregistreerde behandelaars van Osteo Clinic gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde, handelingen en yogalessen. Hiernaast worden gegevens verzameld over u alvorens u een osteopathisch consult kunt ondergaan via een online intake formulier welke u via de mail krijgt toegestuurd zodra u een afspraak heeft gemaakt bij Osteo Clinic. Via verslaglegging over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante persoonlijke informatie welke in belang van de behandeling noodzakelijk worden geacht door Osteo Clinic worden u gegevens vervolgens bewaard. Deze informatie wordt alleen via beveiligde SSL verbindingen verzonden en opgeslagen op beveiligde servers van een gespecialiseerd bedrijf voor  verwerking van medische gegevens (Crossuite). Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn:

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend in het online intakeformulier. Op onze site www.osteoclinic.nl  kunnen links naar andere website staan vermeld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid? Stuur dan een mail naar Osteo Clinic of gebruik het online vragenformulier. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit formulier gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

E-mails:

Zodra u een afspraak maakt bij Osteo Clinic voor een osteopathisch consult of zich opgeeft voor yogales ontvangt u de volgende geautomatiseerde e-mails welke niet door Osteo Clinic kunnen worden geannuleerd:

  • Een bevestigingsmail van de gemaakte afspraak
  • Een herinnering, enige tijd voor de gemaakte afspraak
  • Een online intakeformulier (niet voor de yogales)
  • Eventueel een factuur

 

Wijzigingen privacy beleid:

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit gaat dus niet over uw medische gegevens welke door Osteo Clinic worden gebruikt! De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. ▪ Om de website beter te laten functioneren. ▪ Om het gebruik van de website makkelijker te maken. ▪ Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Osteo Clinic

Amsterdam